prev is reviews

CONTACT

INTERNATIONAL SALES
CONTACT WORLD SALES
Beta Cinema
Dirk Schuerhoff / Thorsten Ritter / T
Tel: + 49 89 67 34 69 828
Fax: + 49 89 67 34 69 888
beta@betacinema.com
www.betacinema.com
PRESS AND PUBLICITY
Beta Cinema
Dorothee Stoewahse
Tel: + 49 89 67 34 69 828
Fax: + 49 89 67 34 69 888
beta@betacinema.com
www.betacinema.com
CONTACT PRODUCER
ZAiR - Zjednoczenie Artystów i Rzemieślników
Kasia Kucia
Tel: +48 501 647 248
kasia.zair@gmail.com
www.zair.eu